Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen "Felhasználási feltételek" a www.csapat.com címen elérhető közösségi sport oldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.csapat.com oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A személyes adatok szolgáltatás igénybe vétele során történő kezelésére külön "Adatkezelési szabályzat" vonatkozik.

2. Érintett felek

Szolgáltató: Webpont Informatikai Kft., székhely: 1011 Budapest, Fő u. 35. 7/1.; elérhetőség: info@webpont.com. Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során "tag" vagy "játékos" vagy "szülő" vagy "edző" vagy "csapatvezető" vagy "ligafelelős" vagy "szurkoló". Az egy csapatban lévő felhasználók együttes elnevezése "csapattárs". Felhasználó csak természetes személy lehet.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

A www.csapat.com oldal csapatszervezés megkönnyítésére és sportközösségek építésére szolgál. Az oldal használatának célja, hogy a regisztrált felhasználók és (sport) csapatok könnyen tudják szervezni edzéseiket, mérkőzéseiket és egyéb eseményeiket. Az oldal a felhasználási feltételekben meghatározott módon lehetőséget nyújt "ligák" létrehozására, melynek célja egy teljes bajnokság, torna, sportesemény összes mérkőzésének vagy versenyének együttes menedzselése.

4. A felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben, vagy a bejelentkezéskor megjelenő, "Csapat.com üzen" elnevezésű kiemelt hírfolyam üzenetben tájékoztatja.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele

A szolgáltatás regisztrációt követően vehető igénybe. Regisztrálni, így a sport közösség tagjává válni csak természetes személyek jogosultak. Nem természetes személy közösségek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli egyesületek természetes személy felhasználó által alapított klub, csapat, liga formájában lehetnek jelen az oldalon. A regisztráció során a felhasználónak ki kell töltenie az adatlapot, melynek során meg kell adnia e-mail címét,felhasználói nevét, majd jelszavát. A későbbiekben az oldalra való belépés a regisztrált e-mail cím vagy felhasználói név és a jelszó megadásával lehetséges. A regisztráció megvalósulhat oly módon is, hogy a felhasználó a "facebook" közösségi oldalon használt adataival regisztrál az oldalra. A regisztrációnak ezen módjához szükséges a jelen Szabályzat, továbbá a szolgáltató más szabályzatainak elfogadása. A regisztráció során a felhasználónak ki kell töltenie az adatlapot, melyen egyes, az oldalon való azonosítást lehetővé tevő adatok megadása kötelező. A vezetéknév, keresztnév, születési név, születési idő kivételével a megadott adatokat a felhasználó később megváltoztathatja. Az adatlap kitöltésekor a felhasználó kiválaszthatja az egyes adatok később módosítható nyilvánossági fokozatát: − az adatot mindenki láthatja, − az adatot csak a felhasználó csapatának tagjai láthatják, − az adatot csak a felhasználó láthatja. Egyes adatok tekintetében a nyilvánossági fokozat rögzített, azt a felhasználó nem változtathatja meg. A kötelezően megadott adatok, nem megváltoztatható adatok, rögzített nyilvánossági fokozatok egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a felhasználó, mint a közösség tagja a többi tag számára azonosítható legyen, így a regisztráció az oldal 3. pontban deklarált céljának megfeleljen. A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó jelen Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot elfogadja.

6. A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok

Tekintettel arra, hogy az oldal célja valós személyekből álló sport közösség építése, a szolgáltató törekszik arra, hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós természetes személy, a szolgáltató a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Ennek elmaradása esetén a szolgáltató a regisztrációt törölheti.

7. A regisztráció törlése

A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja. A felhasználó a regisztrált e-mail címről kérheti regisztrációja törlését. Amennyiben a felhasználónak ez nem áll módjában, a törlést kérheti személyesen, az adatkezelő (szolgáltató) székhelyén vagy telephelyén. A törlésre ezen túlmenően lehetőség van akkor, ha a felhasználó személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatát az adatkezelőnek (szolgáltatónak) faxon vagy elektronikus levélben elküldi.

8. Jelszó-használat, biztonság

A felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, "erős" jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli: − Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév), − Ha a jelszó hat karakternél hosszabb, − Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot. A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a "jelszó emlékeztető" használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

9. A szolgáltatás tartalma

A regisztrációt követően a felhasználó, mint a Csapat.com közösség tagja jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – a szolgáltatások körét módosítsa. Az oldal főbb szolgáltatásai: Csapat létrehozása: A felhasználó csapatvezetőként létrehozhat új csapatot, meghívhat játékosokat, szurkolókat, szülőket, edzőket a csapatába. Ezek a profilok akkor kapcsolódnak a létrehozott csapathoz, ha a meghívott regisztrál az oldalra vagy - regisztrált felhasználó esetén – ha visszaigazolja a meghívást. Jelentkezés csapatba: A felhasználó jogosult bármely csapatba tagnak jelentkezni. Amennyiben a jelölést az érintett csapat vezetője visszaigazolja, a felhasználó a csapat megfelelő jogosultsággal rendelkező tagja lesz. Ettől kezdve a csapattagokra vonatkozó nyilvánossági szabályok érvényesek rá. Esemény létrehozása: bármely csapattag létrehozhat eseményt, ami megjelenik csapattársai számára új eseményként. Az eseményre lehet jelentkezni vagy lemondani. Ez az információ minden csapatárs számára nyilvános lesz. Az esemény adatait csak a létrehozója vagy a csapatvezető tudja módosítani vagy törölni. Képfeltöltés: A felhasználó a csapatán belül létrehozhat galériákat és ezekbe képeket tölthet fel. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse, különösen a fájlok méretét, formátumát illetően. A tag az adatlap adataihoz hasonlóan meghatározhatja a feltöltött képek nyilvánossági fokozatát, valamint a kommentárok írására, beírások olvasására jogosultak körét. Xxx ez hogy van? Eredmények, statisztikák megadása: A felhasználó a csapat meccsei után megadhatja az eredményt, illetve játékosonként a főbb statisztikai mutatókat. Az eredmények, statisztikák ezután összesített formában is megtekinthetők. Az eredmények és statisztikák pontossága kizárólag a felhasználótól függ, ezzel kapcsolatban a Csapat.com semmilyen felelősséget nem vállal. Az eredmények és statisztikák nyilvánossági szintje választható. Reklámmentesség: A felhasználó extra szolgáltatásként kérheti, hogy az oldal használata során reklámok ne jelenjenek meg. A szolgáltatás meghatározott időszakra szól, díjfizetéshez kötött, leírása, az igénybe vétel feltételei az adatlapon, a prémium szolgáltatások között olvasható. Ez most nem, de ennek egyébként lenne értelme? Szerinted ezért fizetne valaki? Kicsi pénzt... Személyhitelesítés: A felhasználó az adatlapján hitelesítheti magát a személyi igazolványa, diákigazolványa, jogosítványa, vagy útlevele fényképet, illetve azonosító adatokat tartalmazó oldaláról készült kép feltöltésével, valamint egy emeltdíjas SMS elküldésével. A sikeres hitelesítést követően a felhasználó adatlapján megjelenik a "hitelesítési pecsét", amely a többi felhasználó számára valószínűsíti, hogy a hitelesített felhasználó valódi, nem fiktív. A hitelesítés önkéntes, a hitelesítés elmaradása semmilyen következménnyel nem jár. A hitelesítés során megadott adatokat az adatkezelő fokozott védelemben részesíti. Az érintett bármikor kérheti az adatok, illetve a megadott fénykép törlését. Ez sem kell, de nem rossz ötlet. Más tagokkal való kommunikáció: A szolgáltató biztosítja a más tagokkal való kommunikáció lehetőségét mind direkt módon, csak adott tagnak szóló üzenetküldés formájában, mind nyilvánosan. A nyilvános kommunikációra elsősorban az üzenőfal, eseményekhez kapcsolódó kommentek és a képkommentárok szolgálnak. Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik, valamint arra, hogy a 3. pontban megjelölt cél a lehető legteljesebb mértékben megvalósulhasson. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbája bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

10. A felhasználó által létrehozott klubokra vonatkozó szabályok

A felhasználó jogosult arra, hogy az oldalon klubot hozzon létre. A klub csapatok zárt közössége, melyek ugyanazon egyesülethez tartoznak, de más sportágakban szerepelnek. A klubon belül lehetőség van a képviselt sportágak szerint szakosztályokat kialakítani. A szakosztályra vonatkozó szabályok hasonlatosak a klubra vonatkozó szabályokra. Klub létrehozása: Klub alapítására minden tag jogosult. Az alapító, mint tulajdonos meghatározza a klub elnevezését és kategóriáját, majd létrehozza a klubot. Ezt követően a tulajdonos meghatározza a klub szabályait (leírás, felvétel rendje, szavazás, stb.), a szolgáltató által meghatározott lehetőségeken belül. A létrehozás ingyenes, azonban 30 napot meghaladó időtartamban klub csak díjfizetés ellenében működhet. xxxEzt most nem, de ez is egy ötlet. Klub működtetése, díjfizetés: Az alapítástól számított 30 nap elteltével a klub inaktívvá válik, kivéve, ha a tulajdonos vagy más felhasználó meghosszabbítja az előfizetést egy emeltdíjas SMS küldésével. Az előfizető nem válik automatikusan a klub tulajdonosává. Inaktív klubok: Az inaktív klubok funkciói nem érhetők el. A több, mint egy hete inaktív klubok előfizetését bárki meghosszabbíthatja, amivel az első előfizető a klub tulajdonosává válik. Aktív klubnál az előfizető nem válik automatikusan a klub tulajdonosává, vagy ha nem az első az előfizetésben. Klub törlése: A 4 hétnél hosszabb ideig inaktív klubok, vagy amelyekbe a tulajdonoson kívül egy héten belül nem csatlakozott más tag, törlésre kerülhetnek a szolgáltató döntése függvényében. Jogosultságok: A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a klubok tulajdonosainak, tagjainak, nem tag felhasználóknak a klubokkal kapcsolatos jogait meghatározza. A jogosultságok meghatározása során irányadó elv, hogy a tulajdonos joga a klub beállításait, működésének alapvető szabályait meghatározni. A szolgáltató törekszik arra, hogy a klubokra vonatkozó szabályok megváltoztatására csak kivételesen indokolt esetben, az érintettek megelőző tájékoztatása mellett kerüljön sor. Klub célja és működése: A klubok alapvető célja, hogy egy sportegyesülethez és rajongótáborához tartozó felhasználókat tagjai közé gyűjtse. A meghívási, szavazási, fórum-használati, illetve egyéb, tagsági jogosultságok döntően ezt a célt hivatottak elősegíteni. Szolgáltató klubokra vonatkozó politikája: A szolgáltató törekszik arra, hogy a klubokra vonatkozó szabályok elsősorban a klubok céljait szolgálják, és a szabályok megváltoztatására csak kivételesen, a klubok, illetve tagjaik érdekében, a folyamatos működést nem befolyásolva kerüljön sor.

11. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
− Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
− Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
− Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
− Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
− Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
− Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tartózkodni kéretlen levelek ("spam"), vagy lánclevelek ("hoax") küldésétől;
− Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében);
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
− Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
− Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.


12. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a 11. pontban foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának, illetve csapatának vagy klubjának törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja. A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a 11. pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna. Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni.

13. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

14. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a www.csapat.com honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja. Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a szolgáltató a több honlapon regisztrált felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.

15. Tartalmak megosztása a "facebook" közösségi oldalon

A felhasználók azon tartalmaikat, melyeket mindenki számára hozzáférhetővé tettek, megoszthatják a "facebook" közösségi oldalon. Ezen tartalmak nyilvánosságára vonatkozóan a "facebook" felhasználási és adatvédelmi feltételei érvényesek. A felhasználó a "facebook" megosztás és tetszik funkció használatakor az előbb említett tényt tudomásul veszi, és elismeri, hogy a megosztott tartalom tekintetében a Csapat.com-ot semmilyen felelősség nem terheli.